Mérgező vagy ösztönző a rövidtávú jutalmazási rendszerek önvalóra való hatása?

2020. augusztus 02.
vasarnap 15:40

A formális önmegvalósítás árnyalatai ♦ piszkozat

Ismét az évtized ”önmegvalósításának” megnyilvánulása szűrődik át a szemközti kocsma alkoholos peronjáról, némi füstjelekkel vegyítve.

Ezek a kocsma előtti bajtársi beszélgetések (gyakran) érzelemmel és őszinteséggel felvértezve próbálják megállítani (vagy csak felfogni) az örök nehézségek folyamát. A magányába zuhant, világtól elmenekültek (pedig) a csöndben megtalálható csönd burkaiban várják az intuíció megváltó szellőjét.

Az Én évtizede

A cinikus felvezetés azért helytálló, mert ha (csupán) megvizsgáljuk az önmegvalósítás szó feltételezett szótövét, azaz az ÖN szót, akkor láthatóvá válik az ÖNzés, az EGOcentrikus gondolkodás világképe. A New York magazin 1976-os számában Thomas Wolfe az Én évtizedének nevezete azon korok szülötteit, melyek jobban hittek a saját képességük erejében, mint elődeik. A 19. században élt babyboom generáció a háborút követő feltámadással küszködött, de gyermekeik már egyéniségük kibontakoztatásával voltak elfoglalva, melyet újra értelmezett az X generáció. Az önző egyéniségek szertelen tengerében végül az Y generáció fulladozik, karöltve az X generáció értetlenségével és a távozó babyboom nagyszülők kijelentéseivel vegyítve: a mi korunkban bezzeg. Ezek a mai fiatalok!

˘Folytatásért görgess a kép alá.˘

Ölj vagy kirúgnak...

Valóban? A munkahelyi ösztönző rendszerek – helyénvalóan? - egyéni sikereket jutalmaznak, melyek ugyanazon pillanatban építik az exhibicionisták és a szorongók táborát. A versenyeztetés és az évenkénti 10%-os Neutron Jack féle leépítés hosszútávon rombolja, de mégis a Neutron Jack féle 20%-os jutalmazás rövidtávon fényezi a vállalatok eredményességét. Ezen világban az ember sokkal inkább hajlamos lesz kikényszeríteni az életből a betevőt, a megbecsülést, visszaszorítani a pihenést, elhanyagolni a befelé fordulás pihentető állapotát. Sajnos, ha vészhelyzet áll elő, és a biztonság köre nem terjed ki mindenkire (minden munkatársra és annak családtagjaira), akkor az „ölj vagy kirúgnak” válik a legjobb stratégiává.

A karierista ember

  • szeretne jó színben feltűnni
  • a teljesítmény izgalmát várja
  • a státuszban lévőket magasztalja vagy lerántja
  • első szeretne lenni, még akkor is, ha ezzel a magánéletét és munkatársait rombolja
  • több mentális kockázatot vállal, mint amennyit elbír...

Ne merülj le idő előtt!

"Az egy vállalat, egy iroda" munkakörnyezetben az ember gyakran megfeledkezik a csapatmunka erejéről és jutalmazható önmegvalósítási útként kezeli saját karrierjét, előmenetelét. De mindeközben ne feledjük, hogy : „Minden gazdasági társaság célja a nyereség!” Ami még fontosabb, hogy ha egy elem lemerül akkor azt cserélni fogják! Ne merülj le idő előtt! A karrier útja nem a színtiszta önmegvalósítás útja! Mára divatos kifejezéssé váltak az önmegvalósítás felé vezető, az önmegnyilvánulásra ösztönző, az önkifejezésre, az én kibontakozására, az önös érdekek felé mutató szavak. DE!

Milyen szövegkörnyezetben helyes az önmegvalósítás szó használata?

Az önmegvalósítás, az örök léttel kapcsolatos érdeklődés és út, melynek megértési tartományába beletartozik minden élőlény és teremtés. Hétköznapi értelmezésben az önmegvalósítás azt jelenti, hogy alkalmassá válunk minden élőlénnyel nehézség nélkül együttműködni, előítélet, bírálat, felszínesség, tiszteletlenség, nélkülözés, veszélyeztetés, pusztítás, támadás és érdekérvényesítés nélkül, kedvesen és józanul (dhíra).

Az önazonosság elvesztése

Ha foglalkozási vagy ideológiai (vagy nemi) önazonosságunk elvesztéséből fakadóan az önmegvalósítást önmagunkhoz való visszatalálás kifejezéseként használjuk, akkor leszünk a legközelebb a szó jelenkori jelentéséhez. Fontos megjegyezni, hogy az én ”értékét” a mindenkori környezet, azaz a család, munkatársak, lakó- vallási- politikai- és baráti közösség határozza meg. Ha a közösségeinkben kialakult aktuális vészhelyzetet megfelelően kezeljük, alacsonyabb lesz az önveszteség, a sérülés, és távol maradhatunk a soha el nem érkező kataklizmától, de ha reakcióink meggondolatlanok, kiforratlanok, akkor érdemes a 208 KÓAN című könyvet forgatnunk, persze a megfelelő bódhiszattva segítséggel párosítva.

„A bölcs transzcendentális örömöt érez, amint fokozatosan fejlődik a lelki életben, míg az anyagi tetteket végrehajtó ember az önmegvalósítás szempontjából alszik, s az érzéki gyönyörök különféle változatairól álmodva néha boldognak, néha pedig boldogtalannak érzi magát. Az anyagi boldogság vagy boldogtalanság közömbösen hat a befelé fordulóra, s miközben folytatja az önmegvalósítást szolgáló tetteit, az anyagi visszahatások nem zavarják meg.” A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada – Bhagavad Gita Úgy Ahogy Van c. könyv 2. fejezet 69. vers magyarázata.

„ Az önbizalom a kitartásból, a felelősségvállalásból és a jó problémamegoldó képességből fakad. Minél magasabb az ember önbecsülése, annál nagyobb kihívásokat állít maga elé.”

Nathaniel Branden (1969)

Best Hans Zimmer Music #1

és ezta ZENÉT tedd BE hozzá!

Kowalsky meg a Vega - Árnyék és Fény (2019) teljes album

lNRprnkdkvE

1138 Budapest, Margitsziget szállodák, Zielinski Szilárd sétány

KAPCSOLAT: +36 30 399 3130
Eseménynaptár 2022