A 2024
margitszigetijoga.hu login

Sakkozzd ki az új lehetőségeket!

A stratégia művészete - Szervezeti innováció kiszámíthatatlan környezetben - Szun Ce gondolatai alapján Porkoláb Imre

2021. június 11.
péntek 16:28

A stratégia művészete - könyv

Az összecsapás nélküli győzelem stratégiája.

Ha ösztönző beszédet kell egyszer írnom,

akkor ezt a könyvet fogom levenni a polcról! Felettébb magas látásmódra tehetünk szert Porkoláb Imre jóvoltából, ha „A stratégia művészete - Szervezeti innováció kiszámíthatatlan környezetben - Szun Ce gondolatai alapján” cím könyvet vesszük a kezünkbe. Nagy fába vágta a fejszét az író, hiszen az erőszakos és a maradi gondolkodásmód által okozott kiszámíthatatlan (világ)gazdasági és katonai környezetről(is) ír. Az első fejezetben megismerhetjük az általános stratégiák közül a villámháború okozta hátrányokat és előnyöket. Ezt követően a startup világ kialakulásának kényszeréről és következményeiről olvashatunk. A hadviselésben alkalmazott szókincs az oldalakon erősen dominál, főleg az irreguláris és a tradicionális szavak. Olvasás során körbejárhatjuk az integrációval kapcsolatos nehézségek és feltételek témakörét, mindezt úgy, hogy belefutunk a versenyképesség, az integrált struktúra, a szürke zóna, a vezetői képzés és szemléletmód váltás témaköreibe.

A könyv akkor vált igazán vonzóvá, amikor

az első oldalak olvasását követően, a 65. oldalon megemlítésre került az aszimmetrikus gyémánt (counterinsurgency model) modell. Eleinte az olvasáshoz harci kedvre, vérszomjra, késztetésre volt szükségem, mert bár a bevezető viszonylag letisztult és bizonyos értelemben kerek egészet adott, de nyelvezete eltért az általam kedveltektől. Aztán az első fejezet rátett erre, fejlövést okoz(ot) nekem, hiszen a negatív hangulat keltésnek szavai és a hozott példák halállal végződő hegyei karcolták a pozitív irányú gondolkodásomat.

˘Folytatásért görgess a kép alá.˘

Aztán,

9789633048351
HVG Könyvek
15 000 Ft

a fent említett 65. oldalon az aszimmetrikus gyémánt modell betette a TOP10-be a könyvet! A stratégiai előkészítés során alkalmazott aszimmetrikus grafikonok rajzolási/értelmezési szempontból két részre oszthatók: egyik az erőforrás, másik az akarat vagy szándék grafikon. MindEz kiegészíthető a lakosság (vagy termék, vagy szolgáltatás) ellenőrzésének és fenntartásának felrajzolható ábrájával. Ezen három szemléletet figyelembe véve és a szándék "grafikont" fokuszban tartva láthatóvá tehető az életet támogató egységes grafikon. Az innovációval egyetértő szakemberek gyors és hatékony döntéseket képesek hozni, akkor ha értelmezhető fomrában elérhető a fennt említett grafikon csokor. Aszimmetrikus küzdelem esetén az integrált stratégia alkalmazására van szükség, amely a következő jelenti (a feldolgozott sorok alapján):

Ki kell alakítani komplett probléma megoldási portfóliót, melyet

a felfedezést előtérbe helyező megközelítéssel kell oktatni. Ezen portfoliónak az alapja, hogy a közös érdekek felé törekvők helyzettudatossága a lehető legmagasabban legyen és tartósan ott is maradjon. A megfelelően megválasztott tempó egyszerre megóvó és újító szerepet képes felvállalni, abban az esetben, ha helyes a helyzetekhez való megközelítés. A helyzetek viszont(!) a széteső rendszerek okozta irreguláris gyors reakciók újabb kiszámíthatatéan helyzetet teremtenek. Ezért NEM HELYTÁLLÓ azon törekvés, hogy az újító és a fenntartó egységesíthető, DE HA MÉGIS, akkor a megvalósításhoz csupán a határvonalak elmosása és átszervezése szükséges és mindenek felett az IDŐ, azaz a TEMPÓ helyes megválasztása.

A változás menedzsment lényege, hogy

a vállalat kontrolálja és irányítja a katalizátor helyzeteket. Ez a szemlélet nagy figyelmet fordít az emberi motiváció és célkitűzések felszínen tartására. A törekvés átfogó keretrendszerbe rendezi a működéshez szükséges lelki és anyagi erőforrásokat. Az ígéret szerint a könyv első két fejezete a kiszámíthatatlan környezeti viszonyok közötti iránymutató szemléletmódot tárgyalja, kiegészítve tradicionális alapok és a csalafinta, de erőn alapuló viselkedéssel. A harmadik fejezet a sikeres szervezeti működés elengedhetetlen lépései tárgyalja, vagyis:

  • az alapokat
  • a jóslatot
  • tempó kiválasztását
  • és az alkalmazott stratégiai hálózat (kiválasztását).

„Ezekre a stratégiai összetevőkre úgy kell tekintenünk, mintha koktélt kevernénk, és azokat saját szájízünk szerint válogatnánk össze.”

Erőteljes hozzáálás!

A könyvet, mint egy tankönyvet forgatom a kezemben. Olvasás során használok kihúzó filcet, a margót jegyzet sávnak használom, a szövegben kiemelem a hasznos szavakat és a szófordulatokat megjelölöm. Sokat időzöm az értelmezésen és az összefüggések memorizálásán. Ez a könyv bővíti a szókincset és a lehető legszélesebb látószöget biztosítja a gazdasági rendszerek átalakulásának értelmezésének szintjén. Foglalkozik a digitális transzformáció kérdésével, a vezetési hierarchia tradicionális módszereivel és ösztönöz a modern vállalati formák megismerésére. Bőven add teret a gazdaság felépítésének modelljeinek megismerésére, majd kiemeli, hogy a világi változások okán a rugalmasság és a reakció idő jelentősége előtérbe került. Az aktuálisan olvasott fejezet foglalkozik a döntés előkészítéssel, a költségcsökkentéssel, a piaci területek felosztása kapcsán tapasztalható küzdelemmel, a kereslet generálással.

Hadseregünk formája hasonló legyen a vízhez. A víz formálya olyan, hogy elkerüli a magasat és siet az alacsonyabban lévő helyekre. A hadsereg formája olyan legyen, hogy kerülje el a teltséget és mérjen csapást az ürességre. A víz a földterületekhez igazodik, úgy irányítja folyását ; a hadsereg az ellenséghez igazodjék, úgy biztosítsa magának a győzelmet.

54. oldal.

Mielőtt belebonyolódunk a megoldás keresésébe!

ॐ HATÁROZAT

Javasolja, hogy a dinamikusan változó környezetben erőteljesen törekedni kell a kiszámíthatatlan emberi reakciók „modern” kezelésére és a munkahelyeket előnyösen kell kialakítani. A szerző azt javasolja, hogy a vállalati struktúra számoljon a stressz okozta előnyös produktív viselkedéssel és ne elnyomóan lépjen fel a változást generálókkal szemben, hanem igenis mint egy újítót karolja fel a vezetés. Ehhez vezetői képzésre és állandó dinamikusan fejlődő cégszervezési modellt javasol. (Volatie Uncertain Complex Mbiguous) 31. oldal.

ज HATÁSKÖRॐ INDÍTVÁNY

A harcászati stratégiák alapjai után olvashattam a történelmi példák által megerősített ERŐN alapuló PARANCSURALMI rendszerekről, a KÜLDETÉSORIENTÁLT gondolkodásmódról, a paradigmaváltásról és a szervezeti átalakulásról. A könyv szerkezetét és bekezdéseit tekintve is igen markáns, ezért akár tarót kártyát is lehetne belőlle készíteni, de kétlem, hogy ezt a könyvet valaha is egy ezotérikus beállítottságú NŐ a kezébe tudná venni. Eredetileg azt gondoltam, hogy ennek a könyvajánlónak az lesz a címe, hogy: "NA-ezt nem fogja kiolvasni egy NŐ sem, mert túl száraz és érzelemmentes!" De nem ez lett a címe. :) (Sokan megsértődnének.)


KAPCSOLAT: +36 30 399 3130
Névnapi nyereményjáték!