2026
margitszigetijoga.hu login

Könyvajánló

Wass Albert: "Maradnak az igazak és a jók. A tiszták és békességesek. Erdők, hegyek, tanok és emberek. Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!”

2023. szeptember 15.
péntek 20:03
álláspont

Az üzleti modellek radikális átalakítása - könyvajánló

Hogyan szerezzünk versenyelőnyt egy forradalmian új világban? Carsten Linz - Günter Müller-Stewens - Alexander Zimmermann

Ismét egy könyv, mely

az átalakuló és újra tervező vállalati irányt hivatott erősíteni. A határérték, mely a termelt érték és a szolgáltatói szektor között húzódik a diszciplínát érvek és ellenérvek tárházát rejti magába. Minden értékre vonatkozó törekvés, mely kiszolgálja a társadalom, a vállalat és végtére is az emberi életet, a könyv fejezetei igyekeznek irányt mutató formában feltárni azt. Persze az érték, mely megteremti az előrehaladást minden esetben a körülmény, melyet olyan alapokra kell helyezni, amely képes kiszolgálni az emberi célokhoz vezető út jelentős részét.

El kell ismerni, hogy nincs mindenható,

hiszen csak a törekvésből származó erőfeszítés és az örökségből származó tudás közös együttese képes az előrehaladást támogatni.

˘Folytatásért görgess a kép alá.˘

Kimondottan jó a könyv, mely képes

9786155884023
Pallas Athéné Könyvkiadó Kft.
3500 Ft

egyszerre a termelési és a szolgáltatási szektorban munkálkodókat rávenni, hogy a megszokásból végzett munka helyett pár napra válasszuk az átgondolt strukturális méreteket is változtató tevékenységek körének bővítését...

Sokkal inkább vezetői és szervezői kompetenciák erősítésére szolgáló tudást kapunk, mely képes az erőteljes és meredek utakat lankásítani.

A terméklánc szükségszerűen kiszakadó értékeinek követése, annak életciklusát figyelembe vevő átcsoportosítása nem egy kezes feladat. Az analóg és digitális szemlélet kéz a kézben szembesül az idő alapon származtatható adatok funkcionális valós idejű elérésének szükségszerűségére. Ezen szükséglet megköveteli a vállalat alapú gondolkodást, ahol a végpontól végpontig, azaz a beszerzés által, az értékesítésből származó új területalapú terjeszkedésig a döntést egy egyszeri adatintegrációval többszörös értékalapú és egyedülálló mesterséges intelligencia által valós átlapoló időpontban megjelenő riportok számottevően erősítik a döntéshozatalt.

Ezen rendszereknek az évszakokhoz igazodó, a termelési ágazat sajátosságait mérföldköveit használó, az emberi erőforrásokat mozgósító, a gazdasági eszkaláció mozgásterének emberi beavatkozását elősegítő döntéseket kell kiszolgálnia.

ह kötvény!

Ezen fenti tények okán, egyes iparágak kikényszerítik azon informatikai rendszerek használatát, melyek, azon összetett rendszerek üzemben tartását biztosítják, melyek napi 24 órás elérhetőségük okán nagy redundáns, konzisztens és geopolitikai értelemben vett távolságokat is áthidaló erővel rendelkeznek, mint az SAP. A könyv a 153 oldalon kezdi az olvasó figyelmét rávezetni az 1973-ban alapított vállalat életútjából fakadó erejének holisztikus jelenére, mely áthatja minden nemzetközi szinteket elért vállalatok informatikai rendszerét.

ज HATÁSKÖR

Az adatbázis alapú, távolságokat, időzónákat, emberi képességeket, iparági eltérésből adódó emberi nyelveket, ahhoz kapcsolódó raktárakat és adótörvényeket is implementált vállalatcsoport mára olyan megoldásokat kínál, melyhez platform és projekt alapon is világszerte kapcsolódhatunk.

"RÁMUTATÓॐ INDÍTVÁNY

A LINUX alapú HANA adatbázis központok létrehozatala, egy új oszlopalapú fejlesztési módot kínál, mely merőben más memória és adatfeldolgozó kezelési eljárást valósít meg. Előnye a korábbi Microsoft msSQL adatbázisokkal szemben, hogy a fejlesztési mezők eredményesebben képesek az operációs rendszerrel együttműködni, hiszen azon implementációk és jogosultsági körei egészen a KERNELig képesek egyedi felsőfokú teljesítményt nyújtani. Ezen egyediséget, ezért és ennek okán programozói, adatbázis lekérdezési és operációs rendszerrel összefüggő szakembergárda képes valós értéket a piaci zónába bevezetni. A csatolmányban szereplő SAP HANA telepítési eljárás, ezért és ennek okán nagy jelentőséget képvisel az ezen a területen dolgozó, az ERPlan Művek Kft. 2022.12.31-vel alakult az IFSZ Kft. jogutódjaként által kidolgozott folyamatok támogatásában.

DOWNLOAD:

LINUX server:
51056351
SAP HANA Ent.Edt.2.0 SPS05 Rev59.04(Client 2.7.26) f. B1

51056451
SAP HANA Platform Edt. 2.0 SPS07 rev70 Linux x86_64

51056821
SAP HANA Platform Edt. 2.0 SPS07 rev71 Linux x86_64

---- info ----

cat /proc/cpuinfo | grep 'vendor' | uniq #view vendor name
cat /proc/cpuinfo | grep 'model name' | uniq #display model name
cat /proc/cpuinfo | grep processor | wc -l #count the number of processing units
cat /proc/cpuinfo | grep 'core id'

-------- confighoz -----
mcedit /etc/ssh/sshd_config
X11Forwarding yesexport PS1="[\\u@\\H \\W \\@]\\$ "
cat /etc/issue
cat /etc/ssh/sshd_config
lsblk
hwinfo --network
cat /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0
rcnetwork status
rcnetwork restart
cat /proc/partitions
mkfs.ext4 /dev/sda5

cfdisk
df -h

----- rpm ----
hanab1:~ # history | grep rpm
75 2022-06-03 14:41:04 wget
79 2022-06-03 14:45:24 rpm -i htop-3.2.0-1.2.x86_64.rpm
80 2022-06-03 14:45:40 rm htop-3.2.0-1.2.x86_64.rpm


--------- firewall ----------
Configuring the Windows Server Firewall after SAP installation--???? firewall ???----

TCP/IP Ports of All SAP Products | SAP Help Portal

How to Add or Remove Ports when firewalld is Disabled – The Geek Diary

firewall-cmd --zone=public --list-interfaces

firewall-cmd --list-all --zone=public

firewall-cmd --list-all --zone=internal

firewall-cmd --add-service=http --zone=internal

firewall-cmd --permanent --add-service=ssh --zone=internal

firewall-cmd --add-service=ms-wbt --zone=internal

firewall-cmd --add-service=indexserver13 --add-port=30013:tcp --zone=internal

firewall-cmd --add-service=indexserver15 --add-port=30015:tcp --zone=internal

firewall-cmd --add-service=indexserver15 --add-port=30015:tcp --zone=internal

firewall-cmd --add-service=multiplexer --add-port=40000:tcp --zone=internal

firewall-cmd --list-all --zone=internal

firewall-cmd --reload

------

firewall-cmd --permanent --add-port=30013:tcp

firewall-cmd --permanent --add-port=30015:tcp

firewall-cmd --permanent --add-port=40000:tcp

..---------------------

--------- ZYPPER ----------
zypper ref
zypper in xrdp
systemctl enable xrdp
systemctl start xrdp


zypper in -y python python-openssl libcap-progs
zypper in -y nfs-kernel-server samba samba-client libicu60_2
zypper in -y openssl
zypper in -y libicu60_2
zypper in -y bc glibc-i18ndata insserv-compat libcap-progs libssh2-1 nfs-kernel-server python samba samba-client zip libicu60_2 python2-pyOpenSSL python-gtk rpm-build xmlstarlet python-pycrypto bc

zypper addrepo
zypper refresh
zypper install mc


---- ZYPPER addrepo ----
zypper addrepo
zypper refresh
zypper install rpm-build
-----


systemctl start smb nmb

> cd /hana/data/software

unzip B1H1000_2208-70004122.ZIP


wget
rpm -ivh python-pycrypto-2.6.1-lp150.1.8.src.rpm

cd /hana/data/software/
chmod a+x SAPCAR.EXE
cp SAPCAR.EXE /sbin

SAPCAR.EXE -vxf IMDB_SERVER20_059_4.SAR -manifest SIGNATURE.SMF
SAPCAR.EXE -vxf IMDB_AFL20_059P_400.SAR
SAPCAR.EXE -vxf IMDB_CLIENT20_007_26.SAR

cd /hana/data/software/SAP_HANA_DATABASE/
./hdblcm
./hdblcm --action=update
./hdblcm --action=update
./hdblcm --action=install --dump_configfile_template=/tmp/install.rsp


su - hdbadm
sapcontrol -nr 00 -function GetProcessList
hdbsql -u SYSTEM -n localhost:30015 -d HDB
select * from SYS.M_DATABASES
select * from SYS.M_SERVICES
ESC :q
hdbsql -u SYSTEM -n localhost:30013

alter database HDB add 'scriptserver'


hdbsql -u HANACLEANER -p A1c4f3t6x -n localhost:30015
t:30015---- vnc -----
systemctl enable xvnc.socket

systemctl start xvnc.socket
firewall-cmd --permanent --add-service=vnc-server
firewall-cmd --reload

vncserver -alwaysshared -geometry 1024x768 -depth 16
vncserver -list
vncserver stop
vncserver -kill :2


/hana/data/software/B1H1000_2208/Packages.Linux/ServerComponents
chmod a+x install
./install
tail -f /var/log/SAPBusinessOne/B1Installer_202303161403.log
----üzemeltetés-----

406 sapcontrol -nr 00 -function StopService
407 ps -ef | grep -i ndbadm
408 hdbrsutil -f -k -p 30003
409 ps -ef | grep -i ndbadm
410 exit
411 echo SAPSAPSAPSTART; env; echo SAPSAPSAPEND; exit
412 HDB info
413 exit
414 sapcontrol -nr 00 - function GetVersionInfo
415 sapcontrol -nr 00 -function GetVersionInfo
416 sapcontrol -nr 00 -function GetProcessList
417 exitdmesg --ctime
systemctl status nmb smb
ps -ef | grep sapstartsrv
cd /hana/shared/HDB/global/hdb/install/bin

./hdbupdrep


---frissítés----

cd /hana/shared/HDB/global/hdb/install/bin

./hdbupdrep
----reinstall------------------
download:


zypper clean -a


Hello Anton,
For removing all B1H rpm files on the Linux you need to run this command on Linux:
//Check for B1 rpm files
rpm -q -a | grep B1
//remove B1 rpm files
rpm -q -a | grep B1 | xargs rpm -e


---- restore ----

chmod -R 777 /hana/shared/backup_service/backups/MEDIMPEX


--- (re)uninstall ---
/usr/sap/SAPBusinessOne
/usr/sap/SAPBusinessOne/setup
./setup –u silent –f
Forrás: 81. oldal
[DOWNLOADs]B1_for_SAP_HANA_Admin_Guide.pdf


rpm -q -a | grep B1 | xargs rpm -e
rpm -q -a | grep B1


---- ??? ----
# cat install.rsp.xml | /hana/shared/HDB/SAP_HANA_DATABASE/hdbupd --sid=HDB --read_password_from_stdin=xml --configfile=update.rsp -b1. Névfeloldás

systemctl status nmb smb

systemctl start nmb smb

2. Infók
su – hdbadm

HDB stop

HDB start

3. Hitelesítési eljárás újra indítása:

service sapb1servertools-authentication restart

❗️ॐ HATÁROZAT

Ezt a verset Śrīmatī Rādhārāṇī mondja.] „Drága barátom! Kurukṣetra mezején most újra találkoztam régi kedves barátommal, Kṛṣṇával. Ugyanaz a Rādhārāṇī vagyok, s most újra látjuk Egymást. Nagyon kellemes itt, Én mégis a Yamunā partját szegélyező erdő fái alá szeretnék menni! Hallani vágyom édes fuvolájának zengését, amely az ötödik hangjegyet játssza ott, a vṛndāvanai erdőben.”

Tiszta tibeti gyógyító zen hangok


KAPCSOLAT: +36 30 399 3130
Névnapi nyereményjáték!