A 2024
margitszigetijoga.hu login

2019. március 04.
hetfő 05:15

B.K.S. Iyengar - Jógikus kitérő a lelkesedésről

A 4 legfontosabb asztrológiai mutató a Nap-Hold-Asc-Holdcsomópontok B.K.S. Iyengar horoszkópjában.

Vénusz - mint Lagnes (az Ascendens uralkodója), a lelkesedés forrása

A Vénusz a 3. házban áll (a Merkúrral együtt) a Nyilas jegyében. A 3. ház a hétköznapi ügyek, saját erőfeszítés, bátorság, szabad akarat, kommunikáció, hobbi, sport és a fiatalabb testvérek háza. A Nyilas jegye úgy színezi meg itt e ház analógiáit, hogy belecsempészi a bölcsességet a hétköznapokba. A SzanáthanaDharma (Egyetemes Törvény) alkalmazása a szülöttnek nem okoz problémát a mindennapi életben, és lelkesedését (Vénusz) nem töri le a környezet látszólagos alkalmatlansága, szóbeli ellenvetései sem (magabiztosság). A Jupiter (a 3. ház ura) saját házából (9. ház) aspektálja ezt a helyzetet, ami ambivalens módon „megméretteti” az ember belső magját, és néha úgy érezheti az illető, hogy a mestere előtt sem lehet teljesen önmaga és azok közt sem, akikkel megosztaná tudását. Viszont itt is “kéznél van” a Merkúr alkalmazkodó intelligenciája (3. ház) és segíti a Guru (Krisnamacharia) tanításainak kívánatossá és fogyaszthatóvá tételét a tömegek számára.

(SatjamShivamSundaram-„Szép is, jó is, igaz is”). A jó „árut” nem kell tukmálni, csak jól bemutatni. Tény, hogy a szellemi vezetőt jelképező Jupiter támogató hatása erős, de a „Guru kegyelme” önmagában (a 100%-os önmegvalósításhoz) még nem lett volna elegendő. Így viszont (alkalmazkodva e helyzethez) a szülött alkalmassá vált rá, hogy sokak mesterévé váljon. Ez a lelki megvalósítás a Vidhjana.

˘Folytatásért görgess a kép alá.˘

Jógikus kitérő a lelkesedésről (Tapasz)

Sokan tudjuk, alapvetően mi a helyes és követendő elv életünkben: Dhjana. De a mindennapi életben való alkalmazáskor ez a tudás néha kevésnek bizonyul, elsikkad. Valamiért nem tud megnyilvánulni velünk született bölcsességünk, és csak utólag ismerjük fel, mi lett volna helyes egy adott helyzetben, vagy még akkor sem. Persze életünk része, hogy megbotlunk, hibázunk. Az „eltérítő” tévedés nem ebben rejlik. Az utunkról eltérítő hiba az, amikor intelligenciánkat „igazunk” bebizonyítására, vagy a helyzet tagadására, átszínezésére használjuk, a tisztánlátás (ami az alázat alapja) helyett. Innen tudjuk, hogy tudásunk még nem érett meg, nem forrott ki. A lelkesedés tehát, ami az igazság szeretetét is jelenti, döntő a testi és a lelki fejlődésben is. Aki fejlődni akar, nem állhat meg egy régi, biztonságos szerepben. A változtatásra való nyitottság hozza a jártasságot abban, amiben ezt a bátor, lelkes de kíméletes önfegyelmet fenn tudjuk tartani.

A Jóga praktikus gyakorlása közben is észlelhető a nyugati mentalitás belső bizonytalansága, amiből a félreértelmezett erő, vagyis az erőszak következik. Ha nem megy valami rögtön jól, feladjuk és sóhajtozva nézzük mások mennyivel jobbak nálunk, vagy szigorú idomárokká válunk és „beletörjük” magunkat az adott pózba, megfeledkezve a Jóga alapvetéseiről „Sthira, sukhamasanam”- Könnyed és stabil testhelyzet.Vagy a másik híres Patandzsali idézet amit Iyengar szintén alappillérként megtartott: „Jógaszcsittavrittiniródha”- A Jóga az elme pörgetettségeinek leállítása. Ezen elvek megvalósításának hiányán persze tovább ront, ha nem megfelelő, ego- és testközpontú tanáraink vannak, akik ugyanazt az eredményhajhászást csináltatják velünk, mint bármely versenysport (tisztelet a kivételnek!) eredménycentrikus edzői. A cél nem szentesíti az eszközt. Az úton okozott károkat nem tehetjük semmissé visszafelé, azonban visszahatásait bizonyosan tapasztalni fogjuk célba érkezésüket

Tradíciótisztelő ember

Iyengarnak bár erős személyes vonzereje volt mind külsőleg (3. ház Lagnes Vénusz), mind belsőleg (9. ház Jupiter, 2. ház Nap), és a szavakkal is jól tudott bánni (3. ház Merkúr), ezekkel a képességekkel bizonyos, hogy nem élt vissza. Ahogy a Merkúr, Vénusz jelezte előadói/tanítói vénáról már beszéltünk, a nagyobb tömegekhez eljutás kapcsán, pár szót még érdemel e tradíciótisztelő ember lelkiekben való rugalmassága, ami szintúgy hozzájárult népszerűségéhez. Példaként, ha Iyengar túlságosan ragaszkodott volna a szent és sérthetetlen tradíciókhoz, amelyekhez végig hű maradt, akkor ahhoz, hogy előbb oktatni és gyógyítani kezdjen, kérhette volna,, hogy mindenki tartsa be a Jáma/Nijáma elveket, pl. váljon vegetáriánussá stb.. Ebben az esetben pár elszánt, „keménymagos” követője biztosan lett volna, de közel sem vált volna ilyen népszerűvé ez a tudomány általa, és sok ember nem gyógyulhatott volna meg az ő és az „Egyetemesen alkalmazott Jóga” segítségével.

Szóval látható és felfedezhető életében az egészséges kompromisszum, amit igyekezett ellensúlyozni azáltal, hogy a lelkiekre is felhívta az emberek figyelmét. (Jóga szútra fordítás). Köze van még az erős 3.háznak a médiához, a hírnévhez, ami nem maradt ki az életéből. Kimaradtak viszont az allűrök, hiszen B.K.S. élete végéig szerény maradt. A Merkúr mindamellett retrográd, ami olykor megnehezíthette a hatékony, gyors kommunikációt, a nyelvtanulást, viszont megfontolttá tette Gurujit a kimondott szavakat, a lépéseket illetően. Iyengar 1943-ban, 25 éves korában (Nap korszak kezdete) megnősült. Házasságára a koronát 6 szerencsés és egészséges gyermeke tette. Nem mellesleg nagy szerencse Jógi családjában születni. 30 év házasság után felesége, RamamaniIyengar meghalt. Iyengar úgy fogalmazott, úgy szerette feleségét mintha 1 lélek lennének 2 testben.

A fejlődés útja

A mester D9-es (Navamsa) alképletében is láthatóvá válik a tradició tanítása, annak terjesztése, mint a legfőbb életfeladat (szvadharma). (Azért ez már több, mint három utalás alanyunk főbb foglalkozására és jellemére. E ponttól válik a képletben valami utalás szinte teljesen bizonyossá. A Vénusz és a Jupiter együttáll (egymást serkentve) az 5. házban, a tanulás/tanítás, védikus tudás, a kreativitás/gyerekek házában. Mindezt a Kos jegye színezi meg erőteljes lendületével, amelynek diszpozitora - uralkodó bolygója -, a Mars a Bak jegyében maradt (Vargottama), így kivételesen erős és harmonikus Marsról beszélhetünk. (Egy életen keresztül aktív és erős).

Ez volt a legerősebb támogató elem B.K.S. Iyengar képletében, ez a fizikai fáradhatatlanság és állhatatosság. Ugyanakkor a Ráhu-Kétu tengely is „hű maradt” a születési képletében látotthoz, ha a házhelyzetet nézzük: továbbra is ott található a 2-8. ház tengelyén. (2. ház: stabil értékek, egészség, 8. ház: hirtelen betegségek/transzformáció). A Merkúr is jobb helyzetbe került a D9-es alképletben, hiszen az Ikrekbe “minősült át”, ami segíti a kommunikációt, az üzletet, méghozzá a 7. házban. Ide sorolható a könyvkiadás sikeressége, s a nem mindennapi tudás mindennapi tanítása. Jó üzleti kapcsolatok, anyagi gyarapodás, ami szó szerint “saját erőfeszítés és megvalósítás” eredményeként jött létre (Rahu-Mars együttállás a Bak jegyében, a 2. házban).

Köszönettel tartozunk Neki!

A megalapozott gyakorlati tudás, az erős testi és szellemi képességek nagyon gyümölcsözővé tették B.K.S. Iyengar életének második felét is, nem beszélve guruja és lelkiekben gazdag barátai támogatásáról. Ezek együtt adták e páratlan szellemi ember hírnevét. Testét 2014.Augusztus 20-án hagyta el (Szaturnusz korszak Rahu periódus 2. hete). 96 évet élt jó példával járva előttünk a Jóga ösvényén, járhatóvá és könnyebbé téve az utat számunkra, „modern nyugati emberek” számára.

Köszönettel tartozunk Neki! Isten Áldja Gurujit! Shanti, Shanti, Shanti!

B.K.S. Iyengar Question & Answer Session

Rahu időszak

Még házas éveiben, 1952-ben, 34 éves korában B.K.S. Iyengar megismerkedett Yehudi Menuhinnal, (Hold korszak, Jupiter alperiódus), aki meghívta őt Amerikába. Ez volt az első nagyobb lépése Iyengarnak abba az irányba, hogy szélesebb körben népszerűsítse Nyugaton a jógikus életmódot és filozófiát. Ezután számos könyvet adott ki angol nyelven (14-et), amelyek mind ékkövei az eredeti, tiszta, nagybetűs Jógának. Találkozásukhoz és barátságukhoz köthető többek között a Szaturnusz elhelyezkedése a 11. házban (az Oroszlánban), ami a barátságok, kívánságok és az anyagi gyarapodás háza is. Az Oroszlán itt a Szaturnusz hatására lassú, de biztos előremenetelt és idősebb/érettebb (szaturnuszi) barátokat mutat, akik szintén népszerűek, befolyásosak (Oroszlán). Iyengar tehát később újra megtalálta „Napját”.

A Jupiterről még egyszer: A 9. házban (a 3. ház uraként az Ikrekben) helyezkedik el a legpozitívabb planétaként is ismert Brihaspati, vagyis a Jupiter. Ez a helyzet a magasabb (vallásos) törvények, írásos tradíciók egymásba olvasztásának képességét adja, és sok utazást hoz más kultúrájú országokba, ahol a saját tradíció képviselete, népszerűsítése (tömeges körökben) jó eredménnyel kecsegtet. Jó viszonyt mutat a testvérekkel, a hírnév elérését, a tudás kiteljesítését hozza a gyógyítás által. Ezen túl pozitív hatást jelent az is, hogy a Jupiternek ez a természetes helye (a Nyilassal analóg), ami tovább erősíti az összes jupiteri (9. házas) minőséget, témát: törvény, dharma, isteni gondviselés, adakozás, gyógyítás, magasabb tanulmányok, spiritualitás, filozófia, továbbá mindezek tanítása, átadása.

Rendeld meg személyes elemzésed!

Milyen lehetne a te karriered, ha tudnád, amit az asztrológus már tudhatna rólad?

Dalmady Csaba +36 30 643 0001


KAPCSOLAT: +36 30 399 3130
Névnapi nyereményjáték!