2021-2027-es pályázati ciklusban előtérbe kerül a magyar vállalkozások fejlesztése:

Most bemutatom az értelem fejlesztésének üres gyomorral végzendő gyakorlatsorának lényegét:

Címzett: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Egyszer két metrómegálló között,

több mint 1000 évnyi tudást kellett átadnom a 120 decibeles zajban. Ezen pillanatot eleveníti fel számomra a Dr. Sági Mária és Sági István által írt Információs gyógyítás egyik ashtanga vinyásza jóga tekintetében is meghatározó könyv.

A könyv szerkezetét és dinamikáját tekintve tankönyv jellegű, melynek köszönhetően az oldalsó sávban több sajátkezű jegyzet fér el, mint maga törzsszöveg. De térjünk a tárgyra: [youtube]

A téma ismét a nyelvészet Bábel tornya.

Ismeretes, hogy minden nyelv a meghatározott területi viselkedés és gazdálkodás következtében tartalmaz veszélyt tartalmazó szavakat, melyek ismeretében anyanyelvi szintre sajátíthatjuk el az eredetileg idegen nyelvterületről érkezők kiejtését. Ennek szimbolizálására csatoltam a lejátszandó videót a könyvajánló végén.

Tudni kell és érdemes, hogy az emberi test

növekedés szakaszában még nem képes a fogak egyenetlen vagy még kevésbé kialakult állapotában kiejteni szavakat. Ezért a tanári és énekzenei ismereteket is figyelembe véve, csupán meghatározott szókincscsel rendelkezik a növendék.

Ugyanez igaz az idegen nyelvek tekintetében is, melyek esetében

ॐ INDÍTVÁNY

a fog szerkezete, a hozzá kapcsolódó testi adottságok meghatározott és kimondottan eltérő izomzatot takarnak. Még konkrétabban, ha szeretnénk helyes és pontos kiejtéssel rendelkezni egy földrész kultúráját illetően, akkor fel kell venni a helyi gazdálkodás által preferált sportot, ruházatot a konyhai eszközök és szokások tekintetében is.

De ne menjünk ilyen messzire, hiszen a bevezetőben említett

szóhasználat a védekező szavakra vonatkozik, melyeket mindenki a hasfal erős köldök irányába végzett – utolsó levegővételként emlegetett – minden irányból erőteljes összehúzódást eredményező feszültség. A hirtelen összehúzott hang kieresztésének üteme, hossza és korábban már szótagokra tematizált iránya minden emberi test esetében azonos. Szemléltető videó: [youtube]

Összegezve

a fontos védekezésre irányuló cselekvő és tárgyias szavak a – csatot - könyv ábráján jól láthatóak, táblázatos, írásos és rajzolt formában.

Fejlesztési gondolat és alapként kimondottan jól használható

a fentiekre épülő gondolat, miszerint a szófa elnevezésre hallgató – pillanatnyilag fejlesztői fázisát megélő – 2021-ben útjára indító mesterséges intelligenciával felruházott kivonat készítő programegységet újabb tudással és intuíciós képességgel ruházzuk fel.

A szóban forgó szoftver jelenleg egy txt-ben tárolt szöveges anyagot analizál,

melyből egy nyelvtani algoritmussal kiszűri és fa struktúrában megjeleníti azon szavak összességét, melyekre vonatkozóan erős a gyanú, hogy érdemi információt adnak a dokumentumra vonatkoztatva. Ezen szavakat google felolvasóval könnyedén felolvastatja, vagy ha van ezekhez előre felvett saját mp3 tárolt anyag, azokat hívja lejátszási listaként meg közvetlenül a szóra kattintva. Továbbá speciálisan kiemelt szavak esetében felkínál gyűjteményből letölthető ábrákat.

Eszközbérlés: info@mikrosat.hu

A fejlesztés korai szakaszára való tekintettel a távlati célok kimagaslóak lehetnek doktori disszertáció és vagy szakdolgozat könyv formájában való megjelenése esetén, melyhez hangos és vizuális honlap is társítva van.

Minden programozói tudásom,

felzárkózó teológiai és nyelvi ismeretek bővítése ellenére, egy ilyen szoftvercsomag üzemeltetéséhez és versenyszférában vagy egyetemi rendszerekben való integrálásához egy~személyben: [youtube] kevés vagyok. [MJ]

Jelen állapotában : 2022.09.16

Letölthető a [ZIP] könyvtárból a program backup-szofa-20220916.zip teljes értékű verziója. [zip]/ A csatolt képek között már látható a mai fejlesztés - és az előzetesen beharangozott útvonal - következő lépcsője, miszerint a lenyíló menü iránymutatásával összefügésben a mellékelt könyv alapján irányadó szó szelektáló programrész beépült a mesterséges intelligenciával felruházott szöveg értelmező, és egyben nyelvi készségeket fejlesztő célszoftverbe. [MJ]

Összegezve:

Csupán már csak az a kérdés, mindösszesen, hogy

a tárgyra vagy a cselekvésre utaló szavak irányát miként lehet szoftveresen meghatározni? Elsődleges tény - szerény véleményem szerint - a feldolgozandó dokumentum címének emberi szemmel való kiválasztása, már megmutatja azon szókincs szándékát, melynek következtében láthatóvá válik azon fa struktúra, melynek segítségével egy már leadott diploma munka vagy gépelt záró dolgozat a vizsgáztatók irányából gyorsabb eredményesebb és kategórizálóbb feladatkört ellátó illetékes személyek részére előnyösen használhatóvá(vált.) ...stb.

És miért fontos ez nekünk?

ज HATÁSKÖRॐ HATÁROZAT

Pontosan azért, amit ez a videó jellemzően bemutat. A csontozat alakításának "finomított" rendszere az éneklés, mely alakítja a fej, a torok és végtére is a növekedő tejfogak létrejöttének helyes szerkezetét... érthető, hogy ha ismerjük a nehézségek forrását, akkor a nehézségek ellentétévé váló szavak intenzív figyelemmel kísért énelkése ismétlése, reppelése meghatározza a fej és végül az álkapocs

És ami a legfontosabb:

tekintett bérletet elfogadunk és lekezelünk a következő évben a szigeten.

Minden jógastúdió által érvényesnek